econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าร่วมฟัง สัมมนาวิชาการสัญจร : ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ และเส้นทางสู่ข้าราชการและโอกาสในการรับทุน ภายใต้โครงการ PDMO ROADSHOW 2018  จัดโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ  สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งชื่อและจำนวน ได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 – 851 478 ต่อ 7128

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ร่วมใจทำฝาย วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  จัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

คณะเศรษฐศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ประจำปีการศึกษา 2560