econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

คณะเศรษฐศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

1 2 3 4