econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
โครงการเศรษฐศาสตร์สู่ขุนตาน ครั้งที่ 17
January 23, 2017
0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์สู่ขุนตาน ครั้งที่ 17
วันที่ 21-22 มกราคม 2560

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สู่ขุนตาน ครั้งที่ 17 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนเป็นประเพณีการขึ้นดอยขุนตานของคณะทุกปีอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้มีกิจกรรมการปรับปรุง ทาสีห้องน้ำและทาสีลานบ้านพักรับรอง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน (ย.3) โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย