econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561