econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ร่วมใจทำฝาย วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  จัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

คณะเศรษฐศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

1 2 3