econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
รับขวัญบุนนาค ปีการศึกษา 2561
August 18, 2018
0

คณะเศรษฐศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่คณะต่างๆ กับรุ่นพี่ และคณาจารย์
โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสถาปนาลูกบุนนาค การรับขวัญ ผูกข้อมือและจุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญาให้พระเจ้าอวยพร
จากนั้นเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา งานเลี้ยงขันโตกรับขวัญ ส่วนในภาคบันเทิงมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
พร้อมกับการประกวดดาว เดือนของมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โดย นางสาวจูลี่ ภูลายยาว ลาซัน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และนายเมธาสิทธิ์  แสงพรหมมา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2

** ภาพกิจกรรม : Page : ECON PYU **