econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
กีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 11
February 10, 2019
0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 11

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี  มหาวิทยาลัยพายัพ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(3) มหาวิทยาลัยพายัพ
(4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
(6) มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในทุกๆ ปี โดยสาขาวิชาหรือคณะเศรษฐศาสตร์ของแต่ละสถาบันในภาคเหนือร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

** ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  Page : ECON PYU **