econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 (ปีการศึกษา 2559)
November 13, 2017
0

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โดยมี อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตร และได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามประชาชนชาวเชียงใหม่ พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีที่งดงามโดดเด่นยิ่ง เนื่องจากจัดในช่วงเวลากลางคืน มีขบวนเดินแถวที่สวยสดงดงามของผู้บริหาร คณาจารย์ที่นำมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าสู่บริเวณพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้บริหารและคณาจารย์จะยืนเรียงแถวพร้อมปรบมือแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของศิษย์ทุกคน นำความปลาบปลื้มใจมาสู่ทุกท่านที่ได้เห็นและเข้าร่วมงาน (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)