econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเส้นทางสู่ข้าราชการฯ (PDMO ROADSHOW 2018)
March 22, 2018
0

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าร่วมฟัง สัมมนาวิชาการสัญจร : ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ และเส้นทางสู่ข้าราชการและโอกาสในการรับทุน ภายใต้โครงการ PDMO ROADSHOW 2018  จัดโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ  สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งชื่อและจำนวน ได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 – 851 478 ต่อ 7128